,

Är Fi ett parti till vänster?

10 februari 2019

"Det här ändrar inte politik. Det ändrar inte ens partiprogram. Det här en fråga om kommunikation."

På den nyss avslutade kongress i Sundsvall så blev en djupt engagerande fråga en motion om ”Fi står till vänster inom svensk politik”. Efter en nära votering avslogs motionen.

Här kan du kika på hela debatten:

Feministiskt initiativ har en ekonomisk politik som står till vänster. Om det är alla eniga inom partiet. Fi vill omfördela både nationellt och globalt, få bort klassamhället, och har en uttalad anti-kaptitalistisk politik. Vi verkar för social rättvisa och för rättighetsbaserad politik.

Även realpolitiskt står Fi inom ekonomisk politik till vänster. Vi gick 2018 till val på att stärka statens skatteintäkter med ca 55 miljarder (att jämföra med V:s +35 miljarder, och S/MP:s +/-0 miljarder), och de pengarna vill Fi primärt använda för att stärka den offentliga välfärden och stärka individers rättigheter.

Men betyder det att Fi ska definiera sig som ett parti som står till vänster? Det är inte lika självklart. Många menar att den intersektionella feminism som är Fi:s ideologi är en ny dimension i politiken, och att det är att förminska det genom att formellt identifiera hela partiet som ett parti till vänster. Andra menar att vänster är ett begrepp som för många är liktydigt med socialism, och det är inte Fi:s ideologiska utgångspunkt. Ytterliga andra att Fi grundades just ur ett behov på att visa på otillräckligheter i just den traditionella vänsterns (och högerns) analyser. Fi är ett parti med rättighetsbaserad politik som grund, inte ett parti med den ekonomiska konflikten arbete/kapital i centrum.

Vad jag tar med mig från debatten är att notera är att ”vänster” är ett begrepp som inte riktigt betyder samma för alla, och att frågan mer handlar om kommunikation än om vilken politik partiet ska föra. Jag vilar lugnt i att den systemkritiska feminismen är en helt egen ideologi som finns till vänster och till GAL på en politisk karta, oavsett vad partiet ska benämnas. För mig är det viktigt att vi breddar vänstern och hittar samarbeten och synergier mellan socialister, djupgröna och antirasistiska feminister. Det finns många ideologier som är till vänster inom ekonomisk politik, om än med olika ursprung, grundantaganden och målsättningar – och Fi representerar det bästa chansen vi har för att få med alla synsätt och ena den progressiva vänstern.

I helgen antog vi ny tillväxtkritisk ekonomipolitik, läs här.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik