Luis Lineo, Säkerhetspolitisk talesperson och partistyrelseledamot

Äntligen samtyckeslag!

23 maj 2018

Aktivism, opinionsbildning och kamp lönar sig. Med kunskap och envishet och en dröm om en bättre värld utan våldtäkter så förändras lagstiftningen i rätt riktning.

Den normerande effekten på hur vi ser på sex och relationer kan förändra våra attityder och handlingar.

Nu behöver vi satsa resurser på utbilda och upplysa i vad samtycke, ömsesidighet och bra känsla innebär i praktiken. Därför föreslår vi i vår budget 20 miljoner kronor över fyra år för en informationskampanj riktad till allmänheten om den nya samtyckeslagen. Feministiskt initiativ avsätter i också 20 miljoner per år till Åklagarmyndigheten och 20 miljoner till Domstolsverket, för att kvalitetsutveckla och effektivisera rättsprocessen i sexualbrottmål.

Idag firar vi samtycke i lagstiftningen! Imorgon satsar på vi på samtycke i praktiken.

Grattis alla outtröttliga aktivister som gjort det här möjligt!

Grattis Sverige för ett steg mot en jämställd värld utan våldtäkter!

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik