Nora Axelsson Håkansson, Riksdagskandidat för Fi 2018

Äntligen blir barnkonventionen lag

15 juni 2018

ÄNTLIGEN BLIR BARNKONVENTIONEN LAG! Nu är det bara att börja följa den kvar.

Feministiskt initiativ och Unga Feminister firar segern samtidigt som vi ivrigt väntar på att få ta steget längre. Idag bryter riksdagen mot den nya lagen, barnkonventionen, genom att förhindra familjeåterförening och gör inskränkningar på barns rätt till skydd, trygghet och att söka asyl. Vi har länge drivit att barnkonventionen ska bli svensk lag och stå över nuvarande lagstiftning vilket hade gjort att barns rättigheter går före vuxnas intressen.

Vi vill även skriva under det tredje tilläggsprotokollet och därmed ge barn rätt att klaga när deras rättigheter inte blir tillgodosedda.

Kan vi garantera mänskliga rättigheter till alla? Klart vi kan!!

Bild på barnättsaktivister och Nora Axelsson Håkanson på Järvaveckan.

Feministiskt initiativs foto.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik