Inez Abrahamsson, Kommunpolitiker i Vilhelmina 2018-2022, samt gles- och landsbygdspolitisk talesperson för Fi 2018-2021

Vi sätter alla människors lika värde i fokus

26 juli 2018

Det borde vara en självklarhet att mänskliga rättigheter inte ska bero på var du bor, vad du har för ursprung, vem du älskar eller om du har något funktionshinder. Men så är det faktiskt inte nu. Vi har hamnat i en situation där det finns vissa som har tolkningsföreträde om vem som är rätt och vem som är fel. Som om en del människor har ett riktigt värde och andra inte har något värde alls.

Det finns de som tror att medmänsklighet och tolerans är detsamma som mesighet. Det är ju helt galet. Man kan vara humanist men ändå sätta upp regler för att hantera brott utifrån lagar. Feministiskt initiativ vill skapa ett samhälle med mer tolerans och acceptans.

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse, vuxen ur gräsrotsrörelser som insett att maktstrukturer står i vägen för såväl mänsklig som samhällelig utveckling. Vårt parti har bildats utifrån behovet av förändring. Ett öppet, jämlikt och jämställt samhälle fritt från diskriminering kräver en ny politik som sätter alla människors lika värde och mänskliga rättigheter i fokus.

Inez  Abrahamnsson om alla människors lika värde

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik