Terje Holmgren, Tidigare migration, asyl- och flyktingpolitisk talesperson, 2020-2022

Alla barn ska ha rätt till familjeåterförening

20 oktober 2020

Feministiskt initiativ vill att Sverige genast tar bort kravet på försörjningskrav vid familjeåterförening.

Barnen är den viktigaste anledning till att det är fullkomligt förkastligt att splittra familjer, särskilt familjer på flykt. Kanske låter det som en klyscha, kanske som något självklart, men trots detta finns barnen ändå inte med mycket i diskussionerna som rör familjeåterförening. Istället pratas det om hur Sverige kan få ett så pass dåligt rykte som möjligt så människor inte vill komma hit och om det är Socialdemokraterna eller Moderaterna som kom på att det är rätt att hålla barn från sina föräldrar. Feministiskt initiativ säger istället – låt oss prata om barnen, om vår framtid.

Någonstans i en stad på andra sidan Medelhavet sitter ett litet barn i en lägenhet. Hon lever isolerat, kanske med sin ena förälder eller med någon bekant till familjen. De är främlingar i staden så det känns inte säkert att gå ut. Pappa, eller är det kanske mamma, har fått asyl i Sverige och vill att dottern ska komma hit. Men Sverige säger nej eftersom mamma, eller om det är pappa, inte hunnit skaffat ett jobb än. Föräldern i Sverige är i upplösning medan barnet i lägenheten i den främmande staden känner sig övergiven.

Att separeras från sin förälder innebär inte bara ett utan flera trauman för ett barn. Under år av ovisshet, sorg och väntan hade flickan i lägenheten istället kunnat börja både förskola och skola i Sverige. Hon hade fått flera viktiga år att fylla med positiva och stärkande erfarenheter istället för att lämnas efter i staden på andra sidan Medelhavet.

Kanske kommer den lilla flickan till Sverige fem år senare än vad som egentligen hade varit möjligt. Kanske blir hon kvar och kommer aldrig hit. När vi ger oss på barn på detta vis är vi inte bara grymma mot våra minsta, dom vi egentligen borde skydda, vi får också ett samhälle som skjuter sig själv i foten.

Den parlamentariska kommittén har lagt sitt förslag om hur Sveriges framtida migrationspolitik ska se ut och regeringen har skickat ut det på remiss. En del av förslaget handlar om att försvåra för familjer att återförenas i Sverige genom att låta den tillfälliga lagens försörjningskrav finnas kvar.

Feministiskt initiativ vill istället att Sverige genast tar bort kravet på försörjningskrav vid familjeåterförening. Det är ett inhumant krav som håller isär barn och föräldrar på flykt längre än nödvändigt. Vi vill se en stärkt asylrätt och att Sverige lever upp till det vi skrivit under genom att göra Barnkonventionen till svensk lag – där det svart på vitt står att alla barn ska ha rätt till familjeåterförening. Enligt oss är det den enda vägen att gå om vi vill se en bättre framtid.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik