Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Acceptera aldrig agerande som går emot folkrätten

29 juli 2018

En av båtarna, Al Awda, från "Ship to Gaza" har blivit kapad av israeliska styrkor idag.

Feministiskt initiativ stödjer ”Ship to Gaza” som är en fredlig ickevåldsaktion för att försöka bryta blockaden av Gaza. Den olagliga blockaden leder till att invånarna i Gaza förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Feministiskt initiativ förväntar sig att Israels regering uppfyller sina internationella åtaganden, garanterar besättning och passagerare sin fysiska integritet samt att förnödenheter som finns på båten når sin slutliga destination.

Vi uppmanar även det internationella samfundet i allmänhet och den svenska regeringen i synnerhet att, via diplomatiska kanaler, förmedla till Israels regering att omvärlden inte accepterar ett agerande som går emot folkrätten.

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik