Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Agerande mot internationell rätt kan inte accepteras

4 augusti 2018

Feministiskt initiativ stödjer ”Ship to Gaza” som är en fredlig ickevåldsaktion för att försöka bryta blockaden av Gaza. Den olagliga blockaden leder till att invånarna i Gaza förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter. En av båtarna från ”Ship to Gaza”, ”Freedom”, med svensk flagga har blivit kapad av israeliska styrkor idag.

Ombord befinner sig 12 personer mellan aktivister, journalister och besättningspersoner från Sverige (7 st), Spanien, Kanada, Frankrike och Storbritannien.

Feministiskt initiativ tar kraftigt avstånd från den inträffade och förväntar sig att Israels regering uppfyller sina internationella åtaganden, garanterar besättning och passagerare sin fysiska och psykiska integritet samt att förnödenheter som finns på båten når sin slutliga destination.

Vi uppmanar den svenska regeringen, speciellt Utrikesdepartementet, att genom de kanaler som är nödvändiga i dessa brådskande fall, kräva att Israels regering garanterar säkerheten av alla personer ombord. Omvärlden kan inte acceptera detta agerande som går emot Internationell rätt.

 

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik