Jaime Gomez Alcaraz, Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Afghanistan är ett bevis på att militära insatser inte kan lösa strukturella problem

17 augusti 2021

Kabul har fallit och talibanernas trupper har successivt tagit kontroll över den afghanska huvudstaden såsom de har gjort med provinshuvudstäderna.

Detta väcker minnen om de hemska tider då samma organisation intog Kabul, den 26 september 1996, och började styra Afghanistan på ett auktoritärt sätt. De applicerade en systematisk och öppen förföljelse av de som ansågs vara västerländska, eller anti-islamiska, handlingar såsom att titta på tv, lyssna på musik eller spela fotboll. Deras vision var ett samhälle där kvinnor är helt underordnade män.

Talibanerna är en del av de krafter som anammar de mest ultrakonservativa traditionerna i det patriarkala samhället, och som strävar efter fullständig kontroll.

En sak är tydlig. Det går inte att skapa utveckling, och demokratiskt utrymme, genom vapenmakt. Eftersom internationell säkerhetspolitik domineras av män definieras den också utifrån ett militärt perspektiv. Därför skapade USA:s och dess allierade, inklusive Sveriges, agerande i Afghanistan inte stabilitet. Den dominerades av en militaristisk vision och ansträngningarna fokuserade aldrig på de strukturella aspekterna av det afghanska problemet. De hade tron ​​att sociala problem kunde lösas med militära medel.

I Afghanistan kommer kvinnors situation, och utsatthet, att förvärras nu när talibanerna har ett avgörande inflytande. Det är därför viktigt att Sverige tillämpar generösa regler för de civila personer som hjälpt till i Svenska insatser såsom till exempel tolkar. Dessa regler ska även omfatta de afghaner som flyr för sina liv från Afghanistan. Feministiskt initiativ ser kvinnors villkor och kräver att asylrätten respekteras.

Att verka för att militära åtgärder ska upphöra, och att garantera fullt utövande av de mänskliga rättigheterna i Afghanistan är allas ansvar.

Vår uppmaning till den svenska regeringen är att arbeta utifrån denna linje, så att kvinnors rättigheter stärks och det skapas förutsättningar för att fattigdom, ojämlikhet och ojämställdhet kan bekämpas strukturellt med ett mänskligt säkerhetsperspektiv som utgångspunkt.

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik