Annelie Nordström, Riksdagskandidat för Fi 2018

6 timmars arbetsdag kunde räddat campingsemestern

19 augusti 2018

Omkring 20 000 äktenskap upplöses varje år i Sverige genom skilsmässa och september och oktober är de månader då flest ansökningar lämnas in.

En torr och varm semester som den vi haft kan tära på relationen. Det kan förvisso en blöt och kall också. För det handlar ju inte om vädret. Det handlar om att semestern inte klarar att leva upp till våra drömmar, utan istället kommer med nya krav på sommarstuga, resor och lyckliga, glassätande barn.

Jag minns med fasa min sista semester tillsammans med min sons pappa, i ett tält på en camping. Varje kväll, när pojken sov, malde vi igenom hur allt var, klagade på varandra, grälade om allt från pengar till hur mycket vi jobbade till vad vi skulle hitta på nästa dag så att alla blev nöjda och sommarlovs-lyckliga.

Men pudelns kärna var ju att våra jobb tog så mycket av vår tid och vår ork. Vi hade båda krävande arbeten som spillde över på fritiden. Resten av tiden gick åt till att vårda alla våra ägodelar; skotern, bilar, huset och trädgården. Allt gick hyggligt till dess vi äntligen fick barn. Då föll vi in i de traditionella könsrollerna.

Det ska inte vara ett individuellt val att gå ner i arbetstid, då går det inte att bryta könsmönstren

Faktum är att kvinnor i Sverige förvärvsarbetar mest av alla kvinnor i OECD-länderna. Men medan kvinnorna har växlat upp förvärvsarbetet, har männen ännu inte växlat upp sitt engagemang i hem och barn i motsvarande grad. Så kalkylen haltar och kvinnorna känner sig otillräckliga, hamnar i stressjukdom och det är också kvinnorna som oftast får nog och tar initiativet till skilsmässorna.

Så kan vi ju inte ha det, tycker vi i Feministiskt initiativ. Vi vill ge kärleken en bättre chans. Vi vill befria männen från de outtalade krav som fortfarande finns på att de ska vara huvudförsörjare och istället ge dem tillgång till familjelivet och sina barn. Därför föreslår F! att Sverige genom lagstiftning succesivt förkortar normalarbetstiden, med sikte på 30 timmars arbetsvecka.

Det ska inte vara ett individuellt val att gå ner i arbetstid, då går det inte att bryta könsmönstren. Först när det är norm att alla förvärvsarbetar mindre för att ge utrymme åt familj, barn och kärleken får alla möjlighet att i praktiken göra det.
”Men hur ska det gå i alla bristyrken?!” är en vanlig fråga när 6-timmars arbetsdag diskuteras. Där har vi kalkylerat på en reform med en massiv utbildningssatsning, som finns presenterad i vår skuggbudget.

Alla som utbildar sig till ett bristyrke ska få ett studiestöd som går att leva på, vilket kommer att locka fler till både grund- och vidareutbildningar i många vårdyrken, såväl som inom skola, industri- och byggyrken. Så bygger vi för framtiden. Feministiskt Initiativ har både ekonomisk politik och strategi för hur vi stegvis minskar samhällets arbetsbörda för att öka både folkhälsan och demokratin.

Vägen mot sex timmars arbetsdag och ett liv med tid för mer kärlek börjar med en röst på Feministiskt initiativ i september.

6 timmars arbetsdag

Publicerad i Flamman 2018-08-17. http://flamman.se/a/6-timmars-arbetsdag-kunde-raddat-campingsemestern

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik