Denise Cresso, Funktionsrättspolitisk talesperson

3 exempel på stöd till personer med normbrytande funktionalitet

17 augusti 2018

Vi vill driva frågor om funktionsrätt mycket mer, för att skapa ett jämlikt samhälle för alla! Dessa 3 frågor prioriterar jag när vi tar plats i riksdagen:

1. Färdtjänsten ska vara ett verkligt alternativ till kollektivtrafiken för den som behöver

Färdtjänsten ska kunna nyttjas av människor som inte kan använda vanlig kollektivtrafik på grund av varaktiga funktionsnedsättningar (normbrytande funktionalitet ). Men den är inte alls jämförbar med den kollektivtrafik som anordnas av landets regioner och landsting. Färdtjänst är oftast en kommunal angelägenhet och ser helt olika ut i olika kommuner, både vad gäller antalet resor och hur långt en person får åka. Så många är i fångna i hemmet och i kommunarrest då resorna oftast inte räcker eller är så dyra att personer med normbrytande funktionalitet inte har råd att resa.

2. Mer stöd till personer med normbrytande funktionalitet

Många personer med  normbrytande funktionalitet har behov av stöd i sin vardag för att kunna leva ett liv som alla andra. Trots LSS (Lagen om stöd och service för personer med varaktiga funktionshinder) får inte alla det stöd de behöver i vardagen. Insatserna begränsas så att många inte kan leva det fullvärdiga liv som var lagens mening, vilket går att läsa sig till i lagens förarbete. De begränsas i sina spontana aktiviteter, i sitt föräldraskap och i sin möjlighet att delta i fritids- och kulturaktiviteter.

3. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas

År 2000 antogs en nationell handlingsplan för att bland annat alla enkelt avhjälpta hinder skulle åtgärdas. Ett enkelt avhjälpt hinder är ett hinder som inte kostar så mycket att åtgärda. En dörröppnare, en ramp, bristfällig skyltning och liknande.* Detta gäller främst i publika och offentliga lokaler och skulle varit åtgärdade innan 2010. Det gick så där! Fortfarande finns åtskilliga uteserveringar både gamla och nyöppnade, som en person med rullstol eller rullator inte kan komma upp på. Skyltar är utan kontrast och sitter för högt upp, har ljusinsläpp som ger reflexer och så vidare. Dessutom har inte ens statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen en tillgänglig hemsida.

Jag har tidigare skrivit om dessa tre insatser jag vill driva igenom här.

*Reds anm: Läs mer om enkelt avhjälpta hinder genom att klicka på länken ovan.

Syntolkning film: Vi ser Denise Cresso le rakt emot oss med ett stolt uttryck,  mot en rosa bakgrund, med F!-loggan till vänster,, till höger Text: Denise Cresso, utbildningsledare, Göteborg. Riksdagskandidat. Funktionsrättspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ. Nästa bild visar Denise med ett stort leende, i solglasögon och Fi-tröja  till höger i bild, och till vänster en text som lyder:

”Idag är inte alla en del av samhället. Alla kan inte komma in överallt. Många kan inte delta i samhällsdebatten. Många har inte möjlighet att lämna hemmet. En del arbetar utan lön i ”Daglig verksamhet”. Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara lag som ger sanktioner vid lagbrott. Nu har vi testat frivillighet i snart 20 år utan resultat. En rätt till ett liv som alla andra, oavsett normbrytande funktionalitet.” 

En rosa ballong stiger över skärmen och försvinner uppåt. En annan rosa ballong kommer in från höger, flyger sakta framför Denise åt vänster, viker sedan av uppåt i sicksack mot himlen. Slutbilden är samma bild som den första, men med webadresser till Fi och upphovsrätter till bild och video,  i text till höger. www.feministisktinitiativ.se.

#klartvikan #taplats

Mer debatt

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik