Rosa tråden

Vem ska hålla i trådarna?

Frågor och svar om den rosa tråden.

Vi har satt upp rosa trådar mellan träd för att vi vill uppmärksamma att jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet är det enda sättet att möta den växande nationalismen på. Vi vet att allt är sammanbundet.

Den rosa tråden i vårt demokratiska arbete är att förstärka de mänskliga rättigheterna, förnya politiken och förändra makten. Vi vill skapa ett samhälle som ser och omfamnar alla människor. Och naturen.

För detta finns inga enkla politiska lösningar. Ändå är det allt fler partier som målar upp en värld av kontraster och gör svaren enkla. Det är så nationalismen växer och den banala tanken om att jordens resurser är oändliga.

Alla människors lika värde är inte en värderingsfråga, det en fråga om mänskliga rättigheter som endast kan uppnås genom kunskaper om olika maktstrukturer och politisk handling.

Mänskliga rättigheter, ekologisk och social hållbarhet ska gå före ekonomiska intressen, på samma sätt som mänsklig säkerhet med individens trygghet i fokus, ska gå för nationens.

  • När andra partier stänger gränser och kräver hårdare tag, står vi upp för varje människas rätt till skyddsnät.
  • När andra partier gör sig till herrar över klimat och miljö, anpassar vi vår politik till den enda jord vi lever på.
  • När andra partier summerar våra samhällsutmaningar i ekonomiska termer, grundar vi vår politik på vårt gemensamma ansvar av att säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats.

På så sätt ställer Feministiskt initiativ jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet mot den växande nationalismen.

Varje kommun har sina egna föreskrifter kring upplåtelse av offentlig plats. Vi har skapat nät av rosa tråd mellan träd på ställen där de inte hindrar framkomligheten eller är i vägen för människor. Vi kommer att ta bort den inom ett dygn.

Med den rosa tråden ställer vi frågan om vem du vill se ska hålla i trådarna efter valet den 9 september. På så sätt hoppas vi att människor ska tänka efter och diskutera vilket samhälle vi vill ha, vem vi vill ska ta plats i maktens rum och varför? Vi använder det offentliga rummet för att säkra demokratin och trygga alla rätt att ta plats.