Romarapporten antagen!

25 oktober 2017

Idag (25/10 2017) antog Europaparlamentet Soraya Posts betänkande som fokuserar på att säkerställa mänskliga rättigheter för romer i EU.


Betänkandet erkänner antiziganismen som en horisontell fråga och kräver en rad insatser, som att offentliga medel och insatser ska verka mot segregering till en ökad kontroll av icke-diskrimineringsaspekten i EU-finansierade program.

Betänkandet är ett tydligt fördömande från Parlamentet av nuvarande livsförutsättningarna för romer i Europa, och uppmanar att Kommissionen och Medlemsstaterna ska agera.

– Jag är SÅ nöjd! Nu har vi en bra bas att stå på för vårt fortsatta arbete mot den diskriminering, det förtryck, som romer föds in i. Feministiskt initiativ gör skillnad i Europaparlamentet, säger Soraya Post.

Romer har blivit berövande deras mänskliga rättigheter, och är utsatta för diskriminering sedan hundratals år. Antiziganism är en särskild form av rasism, och vi ser resultatet av den på varje nivå av det europeiska samhället.

80 % av romska föräldrar lever på fattigdomsgränsen, tillsammans med deras barn, som till 47 % inte går regelbundet i skolan. En tredjedel av romska hushåll lever utan rinnande vatten eller tillgång till en toalett, dusch eller badrum inomhus. Denna verklighet får fortsätta in i vuxenlivet där 63 % av unga romer inte har arbete, utbildning eller någon form av yrkesutbildning. 2016 var denna siffra för övriga EU-medborgare 12 %. Detta är en fullständigt oacceptabel verklighet i Europa och vi kan göra mycket för att förbättra den.

Fler viktiga punkter i betänkanden är att upprätta ett ömsesidigt förtroende mellan romer och majoritetssamhället. Det är helt nödvändigt för att nå verklig förändring. Därför kräver nu hela Europaparlamentet att Kommissionen inrättar en sannings- och försoningskommission på EU-nivå. Samma uppmaning riktas mot alla medlemsstater. Syftet är att erkänna förföljelsen, utestängandet och förnekelsen av romer under århundraden och dokumentera detta i en officiell vitbok och att göra den romska historien en del av undervisningen i grundskolan.

Medlemsstaterna uppmanas också att fördöma och bestraffa hets mot romer samt att Kommissionen formulerar och etablerar en definition av antiziganism som Medlemsstaterna kan använda. Medlemsstaterna behöver också på ett tydligt sätt säkerställa att romer är lika inför lagen, antiziganismen måste upphöra på alla nivåer.

Det är dags att romers mänskliga rättigheter skyddas, främjas och säkerställs!