Valberedningens motivering

Rojan Karakaya

Rojan Karakaya

Rojan tog steget till politiken via aktivismen.

Han arbetar sedan flera år för hemlösa EU-medborgares rättigheter på lokal nivå i Stockholm. Som statlig tjänsteman har Rojan också en gedigen kunskap om ekonomisk styrning, bland annat inom det arbetsmarknadspolitiska området. Som ersättare i Stockholm stads arbetsmarknadsnämnd har Rojan numera även värdefulla erfarenheter från kommunpolitik. Med dessa erfarenheter kommer han att kunna leda arbetet med att ge stöd till lokala kommunföreningar som står inför att bygga upp en verksamhet och förbereda sig inför val till kommunfullmäktige.