Riksdagens godkännande av CETA-avtalet är en attack på demokratin

23 mars 2018

Idag röstade alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet för ett godkännande av handelsavtalet mellan EU och Kanada, mest känt som CETA-avtalet. Feministiskt initiativ beklagar detta djupt. Det är ett slag mot vår demokrati!

En absolut förutsättning, för att förhandla fram ett bra handelsavtal, är att avtalet grundas på respekt för våra demokratiska principer.

– När ett avtal förhandlas fram bakom folkets rygg, utan transparens, kan vi inte påstå att det är demokratiskt”, säger Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson för Feministisk initiativ.

Dessutom begränsar CETA staternas möjligheter att säkerställa sina invånares rättigheter. Istället prioriteras ekonomiska intressen för större företag. Feministiskt initiativ anser att ett handelsavtal måste utgå från mänskliga rättigheter, miljö och de grundläggande demokratiska principerna om självbestämmande. CETA avtalet ger företag rätt att stämma stater för utebliven vinst i speciella domstolar, vilket riskerar att skapa en parallell struktur som ligger utanför landets normala rättsväsende.

Om t.ex. ett företag sysslar med verksamhet som kan skada naturen, och Sverige vill vara restriktiv och, med hjälp av lagstiftade regler skydda miljön kan det företaget stämma Sverige om reglerna innebär att de inte kommer att gå med lika stor vinst. CETA slår mot välfärden och hindrar utvecklingen mot ett hållbart, jämställt och jämlikt samhälle.

– Stora multinationella företag ska inte diktera samhällets regler för att garantera vinst. Avtalet öppnar upp för ännu fler stora privata företag att etablera sig inom t.ex. vård och omsorg. Vi kommer inte kunna återkommunalisera ett företag som misskötts utan att riskera stämning och att tvingas betala mångmiljardbelopp. Ett sådant avtal vill vi inte ha, avslutar Jaime Gomez.