Revisor för F!

OM UPPDRAGET

OM UPPDRAGET

Feministiskt initiativs revisorers uppgift är att granska partistyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper. Revisorerna ska verkställa revision samt avge revisionsberättelse till kongressen. Feministiskt initiativ har även en auktoriserad revisor som granskar föreningens ekonomi.

Enligt stadgan ska valberedningen föreslå tre revisorer till kongressen. Revisorerna kan inte ha några andra förtroendeuppdrag inom organisationen och ska vara oberoende gentemot partistyrelsen. Arbetet är i huvudsak förlagt inför kongressen 2019, utöver detta förväntas revisorerna att följa styrelsens arbete under mandatperioden. Uppdraget sträcker sig över två år och är ideellt.

Önskvärda erfarenheter

•    Har förankring i Feministisk initiativ
•    Har erfarenhet av föreningsarbete
•    Har kunskap i och erfarenhet av redovisning och ekonomi

Välkommen att skicka in din ansökan

För frågor kontakta valberedningen på [email protected]