EU-kandidat för Fi 2019

Toktam Jahangiry

Toktam är en av våra mesta aktivister som med mod och stort engagemang arbetar för mänskliga rättigheter i alla sammanhang. Hon har i 20 år varit aktiv inom kvinnojoursrörelsen där hon varit styrelseledamot i ROKS och arbetat aktivt i frågor om migration, sexualitet och hbtq+

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik