Tidigare migration, asyl- och flyktingpolitisk talesperson, 2020-2022

Terje Holmgren

Migration är nuförtiden duken som politiska konflikter i Sverige projiceras på.

Istället behövs mer positiva och konkreta visioner. Jag hoppas att Fi kommer lyckas vara avdramatiserande, inkluderande och ha en bred syn på vad som är migrationsfrågor värda att diskutera. Helst bör många vara involverade i arbetet för en bättre migrationspolitik.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik