Riksdagskandidat för Fi 2018

Stefan Mikaelsson

Mångfald innebär småskalig verksamheter som ytterst bygger på jämställdhet, rättvisa och kontinuitet.

Valberedningens motivering:
Stefan har suttit i sametinget i 24 år och varit dess ordförande i 8. Stefan är renägare och hans politiska kraft rör miljön, glesbygden, urfolken samt mänskliga rättigheter och jämlikhet. Han är en modig och erfaren politiker och en medievan, bra debattör. Stefan vill arbeta för att motverka de klimatförändringar som människan skapar och värna om och återställa vår natur. Han vill hitta alternativ till en samhällsutveckling som inte styrs av patriarkatet och tillväxtekonomin och han är en röst mot nationalism, fanatism och kolonialism.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik