EU-parlamentariker (Fi) 2014-2019

Soraya Post

En stark röst för mänskliga rättigheter i Europa och världen.

Soraya tog Fi in i Europaparlamentet och har bidragit till att utveckla vår politik kring mänskliga rättigheter men också vår EU-politik i stort.

Soraya var under sin tid i EU-parlamentet medlem i den näst största politiska partigruppen, progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D-gruppen). I S&D-gruppen var Soraya:

  • Talesperson för romafrågor
  • Koordinator i utskottet för mänskliga rättigheter utanför EU (DROI)

Feminism, antirasism och mänskliga rättigheter har stått i centrum för Sorayas politiska arbete i EU-parlamentet, och hon är även:

  • Ledamot i LIBE, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • Ledamot i DROI, underutskottet för mänskliga rättigheter utanför EU
  • Ledamot i DCAM, delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
  • Suppleant i AFET, utskottet för utrikesfrågor
  • Medlem i arbetsgruppen för förbindelserna mellan EU och FN i EU-parlamentet

Soraya är dessutom en av initiativtagarna till och har varit med-ordförande för ARDI – den tvärpolitiska arbetsgruppen mot rasism som består av Europaparlamentariker från olika länder och partigrupper.

Soraya, som är utbildad folkhögskollärare, har tidigare bland annat varit med och grundat Agnesbergs folkhögskola. Hon har även ansvarat för nationella minoriteter i Västra Götalandsregionens kommitté för mänskliga rättigheter. Soraya har i många år varit aktivist i romska frågor och suttit med i regeringens delegation för romska frågor samt regeringens kommission mot antiziganism. Med denna erfarenhet av styrelsearbete och strategisk utveckling samt hennes breda nätverk inom MR- och antirasism-rörelsen har Soraya bidragit till en viktig politisk utveckling i partiet.

Här kan du läsa mer om vad Soraya och F! har gjort i Europaparlamentet.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik