Miljö- och klimatpolitisk talesperson för Fi 2020-2021

Sara Malm

I mötet med den globala kris vi står mitt i - med både klimathot och massdöd av arter - kommer vi behöva förändra våra samhällen i grunden.

Vi människor behöver mod för att våga förändra oss själva. Vi behöver även en modig politik för att rikta om vår samhällsekonomi till att bygga på naturens villkor.

Jag tror att när vi vänder frustration och maktlöshet till att tillsammans skapa politik har vi all kraft att förändra vår verklighet. Jag kommer med ett hjärta för fred och jämlikhet. Jag vill vara en kraft för en värld där vi inte brukar våld på planeten och där vi som människor bygger upp ekosystem istället för att trasa sönder dem.

Initiativ och längtan finns redan i samhällets gräsrötter och i forskning. Det är viktigt att lyfta röster som redan talar om naturens rättigheter, småskaligt jordbruk som samtidigt bygger upp våra ekosystem och matsuveränitet.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik