Barnrättspolitisk talesperson

Nora Axelsson Håkansson

Vår barnrättspolitik utgår från tanken att barn inte är en vuxens egendom utan en egen individ där alla har samma rättigheter.

För första gången för vi vår egen talan i politiken genom ett barn som barnrättspolitisk talesperson.

Nora sitter i styrelsen för Feministiskt initiativ i Stockholms län, är engagerad i Unga Feminister, politisk sekreterare i socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet, medlem i landsbygdsgruppen, evenemangsutskottet i Stockholm, är landstingskandidat, riksdagskandidat, föreläser för barn och unga, utbildar sig till barnskötare, har praktiserat på lågstadieskola och förskola och är engagerad i asylrättsrörelsen med ung i Sverige.

Hon tillhör gruppen som politiken är till för och hon har ett stort kontaktnät. Nora har god kompetens inom området och är medlem och tidigare aktiv i flera organisationer som jobbar för barns rättigheter.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik