Barnrättspolitisk talesperson

Nora Axelsson Håkansson

Vår barnrättspolitik utgår från tanken att barn inte är en vuxens egendom utan en egen individ där alla har samma rättigheter

Valberedningens motivering:
Nora är en stark röst för en skolpolitik som pratar med elever istället för om elever. Med sin färska insyn och deltagande i skolvärlden kommer Nora att vara en viktig tillgång i utformandet av den jämlika och jämställda skolpolitik som vårt land är i skriande behov av. Hon har, med sociala medier som plattform, skapat ett utrymme där hon når ungdomar där ungdomar är. Med sina erfarenheter av flera politiska uppdrag för F!, med hjärtefrågor som hbtqia+ rättigheter och med en stark feministisk och antirasistisk kompass är Nora en klockren F!-politiker med enorm potential! Hennes envisa och oförtröttliga engagemang i de unga ensamkommandes sittstrejk på Medborgarplatsen är ett exempel på detta.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik