Ekonomipolitisk talesperson

Martin Jordö

Vårt samhälle har aldrig varit rikare - dags att dela på välståndet!

Martin Jordö, 44 år, Göteborg, Kommunikatör

Valberedningens motivering:
Martin är partiets ekonomipolitiska talesperson som var ytterst ansvarig för partiets historiska, första statsbudget. Han har på ett uppskattat och effektivt sätt samordnat Skuggriksdagsgruppen som tillsammans byggt upp den budget som partiet går till val på. Han har strategiskt byggt upp ett förtroende för vår ekonomiska politik och sett till att vi satt siffror på den feministiska revolutionen.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik