Utbildningspolitisk talesperson

Lisa Palm

Svensk skola behöver en jämlikhetsreform

Svensk skola behöver en jämlikhetsreform.

Lisa Palm är idag kommunpolitiker i Stockholm och har där engagerat sig i skolfrågor. Hon har tidigare varit sammankallande för Unga Feminister och har varit med och byggt upp ungdomsförbundet. Som fritidsledare har hon mött många unga från olika bakgrunder och fått direkt inblick i hur skolan är idag – inte mycket har ändrat sig. Tjejer som blir utsatta för sexuella trakasserier, en skola som misslyckas med sitt kompensatoriska uppdrag och ungas psykiska hälsa som påverkar deras skolgång. Detta vill hon ändra på.

Lisa brinner för social rättvisa.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik