Riksdagskandidat för Fi 2018 & partistyrelsens ordförande 2019-2020

Katarzyna Konkol

Med kärleken som drivkraft och ekonomin som verktyg skapar vi ett jämställt, jämlikt och hållbart samhälle.

Valberedningens motivering:
Katarzyna är ordinarie ledamot för Fi i Stadsrevisionen inom Stockholms stad. Hon är medlem i Fi:s politikutskott i Stockholms stads stadshus, ordinarie ledamot i Stockholms Universitets kårfullmäktige för Fi Studenter samt ersättare i finansutskottet i Fi:s skuggriksdagsgrupp. Katarzyna är ny i Sverige, men hon har hunnit bli en erfaren Fi:are och är väl insatt i både rätts- och finanspolitik.

För Katarzyna är det viktigt att Fi kan driva en hållbar ekonomisk politik som bidrar till en omfördelning av makt och resurser i samhället. Hon beskrivs av Fi-kollegor som skarp, noggrann, driven och ekonomikunnig, och som lätt att samarbeta med, grymt strukturerad, kunnig och kunskapssökande.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik