Kulturpolitisk talesperson

Josefin Parameswari Cowie

Jag vill tillsammans med Feministiskt initiativ arbeta för ett demokratiskt och inkluderande kulturliv där en mångfald av uttryck och idéer får plats. Där allas rätt till att skapa och ta del av kultur säkras.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik