Utrikespolitisk talesperson & riksdagskandidat 2022

Jaime Gomez Alcaraz

Jaime är Fi:s utrikespolitiska talesperson och står på plats 9 på Fi:s riksdagslista 2022.

En feministisk utrikespolitik kompromissar inte med mänskliga rättigheter, fred, demokrati och bekämpar rasistiska och koloniala strukturer

En feministiskt utrikespolitik kompromissar inte med mänskliga rättigheter, fred, demokrati och att bekämpa rasistiska och koloniala strukturer.

Jaime Gomez är systemvetare och arbetar inom IT industrin. Jaime har också en bakgrund som jurist från sitt ursprungsland, Colombia. Internationell rätt var en del av utbildningen. I Colombia var han kraftig engagerad i mänskliga rättigheter, fred och demokrati frågor.

Till Sverige kom Jaime som politisk flykting tillsammans med sin familj och fortsatt med samma engagemang att kämpa för ett jämlikt och hållbart samhället där mänskliga rättigheter har en given plats. Som utrikespolitisk talesperson hjälper Jaime till att skapa politiska förslag samt kommunicera ut vår vision inom det utrikespolitiska området genom debattartiklar och deltagande i debatter. Hans hjärtefrågor är fred och konfliktlösning, FN, demokratibyggande och mänskliga rättigheter.

Jaime är också ledamot i styrelsen för F! Höör och har varit ordförande för F! Skåne. Hans engagemang, erfarenheter och kunskap inom utrikespolitiska frågor gör honom till en stark talesperson.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik