Utrikespolitisk talesperson

Jaime Gomez Alcaraz

En feministisk utrikespolitik kompromissar inte med mänskliga rättigheter, fred, demokrati och bekämpar rasistiska och koloniala strukturer

Valberedningens motivering:
Jaime har i sin roll som utrikespolitisk talesperson samt ordförande för Skuggriksdagsgruppens utrikespolitiska utskott visat på stor kunnighet i feministiska, antirasistiska och postkoloniala maktförhållanden i den globala världen. Jaimes ödmjuka och inlyssnande personlighet gör att han i sina ledarroller bedriver ett föredömligt och inkluderande ledarskap som gör honom till en riktig teamplayer. Jaime personifierar en viktig balans mellan en stark förankring inom Fi och kunskap om globala feministiska- freds- och miljörörelser. Med sina träffsäkra politiska analyser är han en självklar röst för utvecklandet av en feministisk utrikespolitik värd namnet!

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik