Kommunpolitiker i Vilhelmina 2018-2022, samt gles- och landsbygdspolitisk talesperson för Fi 2018-2021

Inez Abrahamsson

Lika väl som det finns manliga, etniska och heterosexuella normer finns det urbana normer som osynliggör lands- och glesbygd.

All utveckling är lokal – även den globala

Inez har varit politiskt engagerad i nära nog hela hennes liv och hon brinner för lokal utveckling. Som första kvinna blev hon ordförande i riksorganisationen Hela Sverige ska leva och några år därefter första kvinna som ordförande i den nordiska systerorganisationen Hela Norden ska leva.

Inez vill påverka

  • Hon har initierat och organiserat Europas första gemensamma landsbygdsriksdag
  • Hon har dinerat med parlamentariker och kokat palt mot rasism med glesbygdsaktivister
  • Hon har åkt runt i Lapplandsskogarna med härskarteknikernas och kvinnouniversitetens Berit Ås

Inez har även skrivit handlingsplaner för bättre måluppfyllelse av jämställdhets- och integrationsmålen i landbygdsprogrammet, studiematerial för lokal planering till Vägverket och andra organisationer.

Hennes mål har alltid varit att gräsrötter av alla de slag ska kunna påverka – mera och bättre!

Urbanisering är inte en naturlag utan ett resultat av illa förd politik där spelet om regeringsmakten blivit viktigare än att få något gjort i och för lands- och glesbygd.

Inez bor i södra Lappland och upplever på nära håll hur politiska beslut kan avfolka eller ”påfolka”.

Inez har valt F! för att hon inte tror på blockpolitik och för att hon vet att förändring kräver mod och metod. Det handlar om att utmana strukturer!

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik