Gles- och landsbygdspolitisk talesperson

Inez Abrahamsson

Lika väl som det finns manliga, etniska och heterosexuella normer finns det urbana normer som osynliggör lands- och glesbygd.

Inez Abrahamsson, 57 år, Latikberg/Vilhelmina, Biträdande rektor

Valberedningens motivering:
Inez är ett av Sveriges största namn inom lands- och glesbygds-politik. Som före detta ordförande för Hela Sverige ska leva och Hela Norden ska leva har hon framgångsrikt drivit på för att bryta storstadsnormen. Samtidigt har hon drivit fram en feministisk politik i en mansdominerad rörelse.

Med Inez kommer vi ha riksdagens kunnigaste gles- och landsbygdspolitiker, en orädd debattör och erfaren ledare som kommer göra glesbygdspolitiken levande, feministisk och inkluderande!

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik