Rätts- och kriminalpolitisk talesperson

Gunno Gunnmo

Orsaken till kriminalitet är social och hela samhällets ansvar

Gunno Gunnmo, 73 år, Stockholm, Pensionär, f d Polis

Valberedningens motivering:
Gunno är efter 20 år som ordförande för Polisförbundet och länspolismästare självklar för riksdagen. Gunno är en politiker som förstår att det är bättre att skapa ett samhälle som förebygger brottslighet och skapar nya vägar för den som hamnar snett, istället för att bara ropa på batonger och hårdare straff. Som polischef har han blivit känd för att arbetat hårt för jämställdhet, mångfald och att ställa höga etiska krav på polisen. Gunno står upp för vad han tror på och var inte rädd för att som länspolismästare höja polisernas löner trots att det i slutändan kostade honom hans eget jobb.

När brott och straff seglar högt upp på den politiska agendan behöver vi Gunno som personifierar polisens hjärta och hjärna samt kan förmedla den inkluderande politik Fi står för i dessa frågor.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik