Asyl- och migrationspolitisk talesperson

Farida al-Abani

Jag vill leva i en värld som tar vara på alla, och bygga system anpassade efter allas rätt till ett menigsfullt, friskt och värdigt liv oavsett behov, funktion eller erfarenhet.

Farida al-Abani, 29 år, Stockholm, Samordnare, F! Stockholm

Valberedningens motivering:
Farida är med kunskap och karisma en stark röst i antirasist-, folkhälso- och pensionsfrågor. Hon har ett mångårigt och brett engagemang i olika ideella organ där hon bla a driver pensionsfrågor inom Street-gäris och drogförebyggande arbete i IOGT-NTO. Farida sitter med i skuggriksdagsgruppens socialförsäkringsutskott och idag arbetar Farida för Fi Stockholm som samordnare.

I Farida har vi en aktivist, en initiativtagare och en entusiasmerande person som med ett inkluderande ledarskap är en enande kraft.  Hon är en god analytiker med ett tydligt intersektionellt perspektiv, hon är inte rädd för att ta plats och med sin stand-up-erfarenhet tillför hon humor och glädje i partiet.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik