Partiledare

Farida al-Abani

Jag vill leva i en värld som tar vara på alla, och bygga system anpassade efter allas rätt till ett menigsfullt, friskt och värdigt liv oavsett behov, funktion eller erfarenhet.

Det finns nästan inga misslyckanden när vi vill ändra på oss själva, bara för få försök.

Sedan augusti 2017 jobbar Farida Al-Abani för F! Stockholm som samordnare men tidigare har hon nästan bara jobbat med tobak och drogförebyggande arbete genom 1177, UMO, Sluta-Röka-Linjen, Unga Drogförebyggare och Stockholm Stad. Som folkhälsovetare har hon fått projektleda, verksamhetsutveckla och stötta unga och vuxna som vill sluta med sitt tobaksberoende genom avvänjning. Hon har även under en tid haft en enskild firma där hon arbetet med gruppavvänjning för en kommun. Tobaksförebyggande arbete ligger henne varmt om hjärtat och är något hon även sysslat med på fritiden genom föreningen Psykologer mot Tobak. Farida är även själv aktiv nykterist och har länge varit engagerad i IOGT-NTO föreningen Vildvuxen för att hon vill visa att nykterhet är både roligt och självklart för att skapa trevliga och trygga rum. Farida är också aktiv i feministiska organisationer så som StreetGäris där hon idag främst jobbar med aktivism och folkbildning, och har varit med och startat Pensionsrättvisa.

Farida engagerar sig i flera olika samhällsfrågor där hon ser att det behövs en förändring, och där hon ser att hon kan tillföra något. Det är alltifrån asylrätt, djurrätt till miljöaktivism, antirasism och hälsoaktivism. Det finns oftast ingen fråga som är viktigast, mycket hör ihop och förtjänar att lyftas.

Rätten till en jämlik hälsa och stöd i samhället oavsett vad vi har för bakgrund är det som driver henne och gör att hon ständigt kommer kämpa för allas rätt att synliggöras och få en plats i Sverige och världen. Hon är engagerad i dessa frågor för att det handlar om liv och död och får vi en förståelse för att vår bakgrund styr vår hälsa så förstår vi att alla har rätten att få må bra och leva ett långt liv efter deras förutsättningar.

Endast det vi ännu inte kan kontrollera bör märka vårt öde, men ett förlorat eller försämrat liv som vi hade kunnat rädda ska aldrig accepteras så som det idag görs.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik