Hbtq-politisk talesperson

Emanuel Hagerblom Sjökvist

Jag brinner för ett samhälle där människor utanför cis-heteronormen får chansen att leva ett liv utan hot, våld och utanförskap.

Ett samhälle där all skolundervisning och vård är hbtq-certifierad och där ingen ska behöva bli kränkt eller ifrågasatt för sin könstillhörighet. En plats där du kan söka trygghet och inte behöva känna rädsla för ditt liv.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik