Funktionsrättspolitisk talesperson

Denise Cresso

Ett samhälle för alla. Gör funktionsrättskonventionen till lag.

Denise Cresso-Nydén, 62 år, Göteborg, Utbildningsledare

Valberedningens motivering:
Denise har ägnat sitt liv åt att slåss för de två största frihetsfrågorna: frihet från våld och friheten att bestämma över sitt eget liv. Som expert i funktionsrättsfrågor i kombination med hennes kunskaper om mäns våld mot kvinnor har hon en unik kompetens som behövs i politiken.

Utgångspunkten för Denises arbete har alltid varit inkludering, tillgänglighet och normkritik. Inom hennes arbete för att synliggöra det våld som särskilt drabbar kvinnor med funktionsnedsättning tog hon initiativ till #slutvillkorat inom #metoo rörelsen. Genom funktionsrättsrörelsen har hon även varit en stark röst mot regeringens urholkning av LSS.

Denise driver med trovärdighet och förankring inom funktionsrättsrörelsen den politik som får ett slut på osynliggörandet av människor med normbrytande funktionsvariationer och deras livsvillkor.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik