Utbildningspolitisk talesperson

Annika Nylén

Ett demokratiskt välfärdssamhälle måste bygga på en gemensam och jämlik utbildning med fokus på kunskapsutveckling i ett brett perspektiv och med respekt för varje individs behov och möjligheter att kunna utvecklas som människa och samhällsmedborgare. Det är möjligt utan det fria skolvalet i grundskolan, borttagandet av skolpengen och mer statlig styrning av utbildningen i alla skolformer.

Med mer än 20 års erfarenhet av arbete i förskolan, både som förskollärare och rektor i förskolan, har Annika utvecklat sin kompetens inom pedagogiskt ledarskap med ett normkritiskt perspektiv. Det är nödvändigt för både lärare och ledare att ha ett normkritiskt perspektiv i alla skolformer, från förskolan till universitet. Det är nödvändigt för att utbildningen ska bli jämlik för alla barn och elever oberoende av vem du är och varifrån du kommer. Undervisningens innehåll måste präglas av ett tydliga könsmakts-, funktionalitets-, klass och HBTQ- och antirasistiska perspektiv.

 

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik