Riksdagskandidat för Fi 2018

Annelie Nordström

En modern arbetsmarknadspolitik erbjuder alla möjligheter att både leva och arbeta jämställt.

Alla ska ha förutsättningar att göra en insats i arbetslivet, oavsett förmåga, kön, oavsett vilken Gud jag tror på, vilket land jag föddes i, eller vem jag älskar. Att göra en insats i arbetslivet ska inte göra mig stressade eller sjuk, inte innebära att jag behöver försaka min familj eller mig själv. Så vill vi i F! att arbetslivet ska utvecklas. Det är inte en omöjlig vision, vi behöver bara ta tag i det och börja förändringsarbetet.

Annelie Nordström har flera olika engagemang i F! bland annat är hon ersättare i F! Stockholms läns styrelse och, på uppdrag från den nationella styrelsen, arbetar hon med att ta fram Kommunpolitiska riktlinjer. Annelie arbetar hårt för att F! ska komma in i landstinget i Stockholm och hon är även engagerad i den landsbygdspolitiska gruppen, eftersom hon under tjugo år varit bosatt i en liten by i Västerbottens inland och samlat på sig en hel del erfarenheter.

Till vardags driver hon ett litet företag som heter Hulda konsult AB tillsammans med sin man Börje. Hon föreläser, är mentor, håller broderikurser och broderar på beställning. Annelie älskar färg och form!

Med många års erfarenhet av politiskt arbete, 45 år som i det socialdemokratiska partiet, anser Annelie att hon lärt sig mycket och utvecklat sitt tålamod. Hon har haft förtroendeuppdrag på alla nivåer; nationellt, i landsting och i kommuner. Dessutom har hon jobbat i, och varit ordförande för Sveriges största fackförbund Kommunal, och i EPSU som är de offentliga fackföreningarnas Europeiska organisation. Hon har jobbat med jämställdhet i allmänhet och med arbetsmarknaden i synnerhet hela sitt vuxna liv.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik