Riksdagskandidat

Alejandra Gomez Lozano

Valberedningens motivering:
Alejandra har i 3 år varit en viktig antirasistisk feministisk kraft i nationella styrelsen där hon bland annat haft ansvar för kommunsamordningen i våra rosa kommuner, den administrativa samordningen av Skuggriksdagsgruppen samt vårt antirasistiska utbildningsprogram och en vidareutveckling av vår intersektionella handlingsplan. Lokalt har hon varit en viktig kraft som startat upp lokalföreningen Fi nordöstra Skåne och suttit i Fi Skånes styrelse.

Alejandra är ideologen med politisk skärpa och stor integritet. Som rak och samarbetsinriktad lagspelare kommer hon vara en viktig tillgång för sammansvetsandet av riksdagsgruppen.

Röster

Vår politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vi försvarar de mänskliga rättigheterna, förnyar politiken och förändrar makten. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden.
Vår politik