Replikväxlingen mellan Göran Greider och Gudrun Schyman

14 april 2014

Den startade med Greiders ledare i ETC...

…där han förklarade varför han inte ska rösta på F! trots att han i stort sett är för allt det som F! står för:

Jag har följt Fi sedan starten och är för praktiskt taget allt som de står för. Dessutom är jag övertygad om att partiet utgår från ett perspektiv som vitaliserar hela politiken, inte bara den svenska utan all politik.  Feminismen är en uppsättning frågor, ja, men ännu mer är det en genomgripande makt- och frigörelsedimension av våra samhällen, på samma sätt som klassfrågan är det eller den gröna frågan: Här läggs en civilisation under lupp. I den bästa av världar skulle jag inte tveka en sekund att lägga min röst på Fi.

Problemet är att vi inte lever i den bästa av världar utan tvärtom ofta i den sämsta. Även den som känner sig som ”vänster” måste ibland resonera taktiskt.

Han avslutar sitt debattinlägg med en uppmaning till Gudrun:

Drömmen vore förstås att Fi kom in i Riksdagen. Men om alla opinionssiffror vid sommarens slut, en månad före valet, pekar på att Fi får låt oss säga 3 procent av rösterna – då skulle jag önska att partiet deklarerade att de egna anhängarna istället bör lägga rösten på något av de tre rödgröna partierna. En sådan uppmaning vore unik i den politiska historien, men värdigt ett parti som sätter politikens innehåll före traditionell partipolitik. En mandatperiod till med Reinfeldt skulle knäcka många av oss. Så vad säger du, Gudrun Schyman? Håller du med mig?

Gudrun är snabb med att svara:Att göra regeringsfrågan till huvudfråga är en klassisk patriarkal manipulation.

Vänstern har lovat kvinnorna rättigheter efter revolutionen. Högern efter marknadens fulländning. Det har alltid funnits ett högre mål som ska uppnås. Det leder ingen vart.

Hon avslutar sitt debattinlägg med uppmaningen:

Så Göran Greider, om alla opinionssiffror, en månad före valet, pekar på att Fi får tre procent av rösterna – då skulle jag önska att du deklarerade att du uppmanar alla rödgröna att lägga rösten på Feministiskt initiativ. En sådan uppmaning vore unik i den politiska historien, men värdig en god demokrat som sätter politikens innehåll före traditionell patriarkal partipolitik. En mandatperiod till utan ett ideologiskt självständigt feministiskt parti i riks­dagen skulle knäcka många av oss. Så vad säger du, Göran Greider?

Efter att Göran blivit hårt kritiserad i sociala medier känner han sig tvungen att förklara sig i en ny debattartikel med rubriken: Ledaren var inget angrepp på feminismen

Min ledare var inget angrepp på feminismen. Tvärtom. Jag är verkligen feminist fullt ut. Jag anser visserligen att det finns flera andra dimensioner som är lika viktiga, framförallt klass och ekologi. I min ledare påpekade jag också att det är de övriga partiernas usla jämställdhetspolitik som ger Fi en chans. Men det var fascinerade att under onsdagen och torsdagen kamma in det ena personangreppet efter det andra i mailboxen och på Twitter för att jag talat högt om det som taktikern Schyman vet, men undanhåller sina anhängare. Det var uppfriskande – ut med ilskan! 

Denna gången avslutar han med frågan:

Är det meningen att man ska tiga om viktiga och svåra frågor? Och vågar någon inom Fi ens knysta om det jag påpekat? Eller är det tabu?

Naturligtvis anser inte Gudrun att frågan är tabu utan istället svarar hon:

Jag uppfattade inte Göran Greiders ledare som ett angrepp på feminismen. Tvärtom tycker jag det är bra att han reser en frågeställning som jag vet är viktig för fler

Det har alltså varit en utveckling, en medvetandehöjning, inom den feministiska rörelsen. En utveckling som de etablerade partierna inte har hängt med i men där ett växande medborgerligt engagemang efterlyser en politisk kraft som kan bära hela samhällets komplexitet av konflikter in i politiken. Det är därför Feministiskt initiativ finns. Inte för att begränsa folkliga rörelsers  initiativkraft och aktivism utan för att berika politiken med en kunskap och en dimension som idag saknas men som är nödvändig om vi ska kunna försvara mänskliga rättigheter och stärka demokratin. En uppgift som både Göran Greider och jag brinner för.

gudrun-schyman

Bild: Thea Wiborg/News Øresund