Stärk asylrätten istället för att jaga papperslösa

22 september 2016

Regeringen lägger idag fram ytterligare förslag för att avhumanisera människor på flykt.

Förslag som skruvar upp jakten ännu mer på människor som flytt krig och förföljelse. De ska nu jagas som om de vore kriminella, till och med barnen ska utsättas för detta.

Meriam

 

Regeringen vill att fingeravtryck ska kunna tas vid inre utlänningskontroller och föreslår även att att 6-åringar som söker asyl ska lämna fingeravtryck. Polisen ska även kunna ta barn i förvar och utan misstanke om brott kunna göra razzior på arbetsplatser för kontrollera id-handlingar.

Dagens utspel innehåller flera extremt alarmerande förslag som inte bara kommer drabba papperslösa och göra redan pressade människor ännu mer sårbara utan som också kommer drabba alla landets rasifierade och få konsekvenser in på bara skinnet för stora delar av vår befolkning. Regeringens förslag innebär i praktiken nytt Reva.

Barn har idag rätt till skola och sjukvård, även om de lever som gömda. Men varje nytt förslag som intensifierar jakten på papperslösa äventyrar denna rätt. Papperslösa barn lever redan idag med skräcken att bli att fastna i en kontroll på väg till och från skolan.

Det är inte heller några tillfälliga lagändringar som föreslås, som i fallet med den nya asyllagen, utan permanenta. Vad Sverige gör nu är att bygga upp ett kontrollsystem med tvångsåtgärder som kommer att definiera svensk flyktingpolitik under lång tid framöver.

Att söka en fristad är en mänsklig rättighet. Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, hot sexuella övergrepp och rättslöshet – kommer det finnas människor som väljer att resa över gränser eller fly för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land.

Feministiskt initiativ understryker att det är varje människas rättighet. Om Sverige vill fånga upp de människor som lever som papperslösa så behöver vi bland annat stärka asylrätten och göra det möjligt att bosätta sig här. Inte jaga dem som vill leva sitt liv i fred.

Det här är inte människor som begått brott utan människor som flytt krig och förföljelse. Jakten på samhällets mest utsatta är en skam för Sverige. Barn som flytt ska inte behöva fortsätta fly här.

  • Riv upp beslutet om tillfälliga uppehållstillstånd.
  • Ge varje barn som föds i Sverige medborgarskap.
  • Allmän amnesti för papperslösa

Meriam Chatty,
Migrationspolitisk talesperson F!