Regeringen beter sig oansvarigt

17 juni 2021

Fi stödjer att regeringen ställs till svars och vi stödjer att V lyfter ett misstroende ifall inget alternativ ges, men vi kan inte acceptera att det görs genom att bifalla SD:s misstroende. Där drar vi vår gräns.

Om Fi satt i riksdagen idag hade vi haft svårt att släppa igenom en regering som både vill försämra för arbetstagare och hyresgäster, och dessutom inte ha med oss vid förhandlingsbordet. Vi vet att en majoritet av Sveriges befolkning inte vill ha marknadshyror och att vi har med oss civilsamhället.

Vi har en bostadskris i Sverige med för få bostäder och för få billiga hyresrätter, särskilt i nybyggen. Hyresbeståndet har minskat, särskilt i storstäder medan bostadsrätterna tagit över.

 

Dyrare hyror gör det än svårare för de som utsätts för våld i hemmet att flytta till ett eget boende för att rädda sig undan våldet. Regeringen kan inte ena stunden presentera 40 punkter för att förhindra mäns våld mot kvinnor och dagarna innan presentera förslag som kommer göra det svårare för kvinnor att bygga sig ett nytt liv fritt från sin förövare. Fri hyressättning kommer inte att lösa dessa problem utan snarare förvärra dem.

 

Fri hyressättning är enligt både motståndare och förespråkare den största förändringen av svensk bostadspolitik på många decennier. Det är ett systemskifte. Att bostadsminister Märta Stenevi är helt osynlig i frågan är fullständigt oacceptabelt.

 

De ansvariga i detta svåra parlamentariska läge är regeringspartierna.

V har inte fått ingå i januariöverenskommelsen men förväntas stödrösta. Det är ansvarslöst av regeringen.

SD är ett rasistiskt parti, och Fi vill inte bidra till att ytterligare normalisera dem i det politiska spelet eller ge dem inflytande i en annan regering. Med Fi i riksdagen hade Sverige fått ett parti som hade sagt nej till varje regeringsunderlag som ger SD inflytande, och ett parti som inte hjälpt SD avsätta en regering.

Om Feministiskt initiativ hade fått plats i riksdagen så hade Fi och V tillsammans kunnat väcka misstroendeförklaring, något V ensamma inte kan. Om Fi hade suttit i riksdagen så hade vi inte röstat för ett misstroendeförklaring väckt av SD, eller hotat med att göra det.

 

För att möta bostadsbristen behöver vi enligt Boverket bygga över 600 000 nya bostäder till 2029, och vi menar att vi bör ta detta på allvar samt att en majoritet av dessa bostäder behöver vara hyresrätter och överkomliga för majoriteten.

Feministiskt initiativ vill ha en bostadspolitik för folket och inte för fastighetsägarna.

 

Teysir Subhi, partiledare Feministiskt initiativ

Farida al-Abani, partiledare Feministiskt initiativ