Regeringen är beredda att införa ett förbud mot rasistisk organisering

13 juli 2018

Vi välkomnar att regeringen nu är beredda att införa ett förbud mot rasistisk organisering, och därmed ansluter sig till det krav Feministiskt initiativ länge drivit. Beskedet innebär att regeringen nu är beredda att följa den konvention mot all form av rasdiskriminering, ICERD, som Sverige sedan länge undertecknat. Vi ser fram emot implementeringen av denna i svensk lag. F! i riksdagen är en garanti för att frågan kommer att stå högst på dagordningen i riksdagens arbete och en säker röst vid votering.

Gudrun Schyman
Partiledare

Gita Nabavi
Partiledare

Carmen Blanco Valer
Antirasistisk talesperson