Rättigheterna i LSS är grunden i en frihetsreform som ska stärkas och utvecklas, inte avvecklas.

3 december 2017

Uttalande från Feministiskt initiativ med anledning av manifestationerna till stöd för LSS och personlig assistans 3 december 2017

I veckan som gick ägde debatten om funktionshinderpolitiken rum i riksdagen. Det var meningen att debatten skulle handla om hela funktionshinderområdet, men den kom framförallt att handla om rätten till personlig assistans enligt LSS. Det blev en tydlig värdemätare på om den politiska stålaxeln bestående av socialdemokrater och moderater äntligen börjar begripa vad de har ställt till med genom hetsen mot människor med normbrytande funktionsvariationer och rätten till insatser enligt LSS. 

 

Debatten gav klara besked: socialdemokrater och moderater har ingenting lärt och ingenting förstått. Hetsretoriken mot LSS fortsätter. Det senaste påhittet i veckans debatt, från socialdemokraterna, var att kalla LSS för en ”ihålig lagstiftning”. Så talar makten till varandra i riksdagen, om den viktigaste frihetsreformen i svensk funktionshinderhistoria.

 

LSS är i själva verket en klar och tydlig rättighetslagstiftning som har varit i kraft i över 20 år. Det är en lagstiftning med omfattande förarbeten, och i Sverige anser vi normalt att det som står i lagen och i förarbetena gäller. Det är t o m så att vår demokratiska konstitution, regeringsformen, inleds med att den offentliga makten utövas under lagarna

 

Men när det gäller LSS utövas den offentliga makten lite hursomhelst. Försäkringskassan och kommunerna tillämpar LSS som om den vore en ramlag. De tar sig friheten att anpassa lagens individuella rättigheter till vad de själva anser lämpligt för tillfället. När människor överklagar gör förvaltningsdomstolarna ofta ett dåligt jobb. Domstolarna verkar emellanåt ha gått på hetsretoriken om LSS som en dyr och farlig lagstiftning som måste begränsas. Domstolarnas roll i en fungerande rättsstat ska annars vara att värna individens rättigheter mot myndigheternas maktutövning.

 

Feministiskt initiativ anser att detta är en allvarlig samhällsutveckling. Vad vi behöver nu är mod: mod att säga ifrån, mod att respektera demokratiskt fattade beslut och och mod att stå upp för de mänskliga rättigheterna. Feministiskt initiativ är ett parti för modiga politiker och vi kräver att myndigheter och domstolar lojalt tillämpar rättighetslagstiftningen i enlighet med lagtexten och förarbetena. 

 

Vi kräver också respekt för de mänskliga rättigheterna. Sverige har tillträtt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att Sverige har ett uttryckligt åtagande att inte ägna sig åt exakt det som nu ändå sker – nämligen att undergräva förverkligandet av redan uppnådda fri- och rättigheter för människor med normbrytande funktionsvariationer.

 

Feministiskt initiativ vill se en medveten satsning på ökad rättssäkerhet för enskilda människor. Vi menar en verklig rättssäkerhet, där var och en kan känna sig trygg att man kommer att få sina behov sakligt utredda, och få det stöd man har rätt till, utan kränkande frågor eller osakliga ifrågasättanden.

 

Det är val till hösten. Hur våra valda företrädare ser på människor med normbrytande funktionsvariationer säger mycket om deras människosyn och hur de ser på jämlikhet. Feministiskt initiativ går till val på att stoppa hetsen mot LSS och för full respekt för de mänskliga rättigheterna. Personlig assistans är något positivt. Varje människa som får sina rättigheter tillgodosedda är ett steg framåt. Varje människa som genom LSS uppnår goda levnadsvillkor och kan delta i samhället på sina egna villkor bidrar till att göra vårt samhälle lite bättre. Vi i Feministiskt initiativ tar ansvar. Vi vill satsa vidare på LSS och vi finansierar varenda krona i den satsningen. Rättigheterna i LSS är grunden i en frihetsreform som ska stärkas och utvecklas, inte avvecklas.

 

 

 

Gudrun Schyman