Valberedningens motivering

Rasmus Åkesson – Kassör

Rasmus Åkesson – Kassör

Rasmus har varit med och startat Fi STO (Stenungsund, Tjörn och Orust), har varit med i landsbygdsgruppen och är sedan 2015 kassör i partistyrelsen.

Tidigare har Rasmus under tio år suttit som ledamot i Ungdomens Nykterhetsförbund, och har därifrån med sig viktiga kunskaper kring föreningsekonomi, organisationsutveckling och arrangörskap. Rasmus har skapat ordning i Fi:s ekonomi och har en uppenbar förmåga att skapa den ekonomiska överblick vi måste ha för att kunna bygga vår organisation ännu starkare. Att Rasmus dessutom bidrar med ett landsbygdsperspektiv och en omtalad känsla av trygghet i vår partistyrelse ger honom ett självklart fortsatt förtroende.