Fredagen den 24 mars – söndagen den 26 mars 2017 i Västerås

Feministiskt initiativ är i full gång med att bearbeta alla handlingar till kongressen som äger rum 24-26 mars i Västerås.

Här återfinns propositionerna som gått ut till medlemmarna för motionerande.

Under kongressen ska ny politik antas som kommer finnas med in i valet 2018, bland annat inom områdena feministisk säkerhetspolitik, kulturpolitik, pensioner, barnrätt samt flyktingpolitik och mottagande av nyanlända. Fokus för den nya politiken är mänskliga rättigheter genom feminism.

För att hitta propositionerna som avser ovanstående områden hänvisar vi er till:

  • Feministisk säkerhetspolitik – se proposition nr. 19, sid 96
  • Kulturpolitik – se proposition nr. 14, sid 67
  • Pensioner – se proposition nr. 3, sid 13
  • Barnrätt – se proposition nr. 17, sid 90
  • Flyktingpolitik och mottagande av nyanlända – se proposition nr. 18, sid 92

I nedanstående PDF finner ni alla propositioner och motioner samlade:

Program