Politisk kris föder rasistiskt våld

30 januari 2016

Stockholm fredag kväll: maskerade män samlas för att attackera ensamkommande flyktingbarn. Flygblad med rasistiska budskap delas ut.

Det som hände i Stockholm är en uppenbar rasistisk aktion och bör benämnas som det. Det är också resultatet av en politik som alltmer normaliserar rasismen i vårt samhälle. En politik i panik som legitimerar medborgargarden och rasistisk organisering.

Det är ännu ett tecken på vad en allt mer restriktiv flyktingpolitik får för långtgående konsekvenser. Det påverkar inte bara människor som för tillfället söker sig till Sverige eller nyanlända flyktingar. Det påverkar alla landets rasifierade invånare, och får konsekvenser in på bara skinnet för stora delar av vår befolkning.

Vi har fått nog nu. Sverige befinner sig i demokratisk kris där våra grundläggande värderingar är under ständig attack. Nu får det vara slut på villfarelsen att vi är ett jämlikt land. Vi kan inte längre negligera konsekvenserna av att rasismen har blivit rumsren. Alla liv som kommer att släckas, alla kroppar som kommer att skändas och alla människor som kommer att skadas för att vi valde att inte ta tag i problemen – när vi hade dem rakt framför näsan.

Feministiskt initiativ uppmanar regeringen att ta händelserna i Stockholm som en tydlig signal på ett snabbt ökande rasistiskt våld i samhället. Nu behövs omfattande insatser.

Feministiskt initiativ verkar för:

  • Öka polisens resurser för att trygga asylboenden.
  • Öka beredskapen för ingripanden i de offentliga rummen
  • Öka resurser för arbetet mot hatbrott och näthat
  • Öka resurser för riktade insatser för folkbildning mot rasism
  • Öka resurser till skolans värdegrundsarbete
  • Öka resurser till det civila samhällets arbete mot rasism

Uttalande

Gudrun Schyman, partiledare
Victoria Kawesa, antirasistisk talesperson
Meriam Chatty, migrationspolitisk talesperson