Politikens flykt undan ansvar och medmänsklighet

2 maj 2016

I förra veckan fattade regeringen beslut om en hårdare asyllagstiftning. Lagen innebär bland annat att Sverige inför tillfälliga uppehållstillstånd och att rätten till anhöriginvandring begränsas kraftigt. Det är ett ödesbeslut som Feministiskt initiativ tillsammans med flera andra remissinstanser är starkt kritiskt till.

13094339_10153665079147399_5918456989041879006_n

– Regeringen gör precis det som en samlad sakkunskap säger är fel att göra om målet är en så lyckad integrering som möjligt. Den ovisshet som så många människor tvingas leva i under lång tid är förödande för en positiv utveckling. Vad vi ser är en politikens flykt undan ansvar och medmänsklighet, säger Gudrun Schyman Partiledare för F!.

–Tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad familjeåterförening är en anti-feministiskt och barnfientlig politik. Istället för att formulera politiska svar på frågan; hur kan vi hjälpa våra medmänniskor i nöd?, väljer regeringen att göra livet så svårt som möjligt för människor på flykt, säger Meriam Chatty, migrationspolitisk talesperson för F!.

Det nya lagförslaget är tänkt att träda i kraft den 20 juli och gälla i tre år.

Om dagens besked från regeringen, att antalet asylbeslut kommer öka kraftigt:

– Vi ser nu ett helt paket av repressiva åtgärder från regeringen inom flyktingpolitiken; å ena sidan inga permanenta tillstånd och samtidigt utökad inre utlänningskontroll med arbetsplatskontroller och utbyggnad av förvarsplatser.

Det börjar låta som om det är en regelrätt jakt på flyktingar som migrationsministern vill driva när han förtydligar att ”De vi tar i hampan ska vi kunna placera någonstans.” Jag ryser när jag tänker på den bakomliggande avhumanisering en sådant uttalande grundar sig på, avslutar Meriam Chatty.