Lärarutbildningen

Sex- och samlevnadsundervisning, normkritisk pedagogik samt klimatkunskap ska föras in i examensmålen.

Sex- och samlevnadsundervisning, normkritisk pedagogik samt klimatkunskap ska föras in i examensmålen.

F! arbetar för att:

  • Lärarutbildningen och rektorsutbildningen får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt-, genus- och klassperspektiv. Fi ska även verka för att utexaminerade lärare får kontinuerlig vidareutbildning kring dessa områden.
  • Sex- och samlevnadsundervisning, normkritisk pedagogik, samt miljö- och klimatkunskap förs in i examensmålen för lärarprogrammen.
  • Lärarexamen inbegriper dokumenterade kunskaper om alla diskrimineringsgrunder.
  • FN:s barnkonvention ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningen och rektorsutbildningen, samt att även FN:s resolution 1325 om kvinnors inflytande i fredsprocesser och konfliktområden blir en obligatorisk del av sagda utbildningar.
  • Fritidspedagoger ges lärarlegitimation.
  • Rektorer ska inneha dokumenterad pedagogisk utbildning motsvarande en lärarutbildning.
  • Lärar- och rektorsutbildningarna innehåller kunskap om elevrätt och elevers inflytande.
  • En satsning ska göras på snabbspår för validering av lärarutbildning för nyanlända.


Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.