Lärarutbildningen

Sex- och samlevnadsundervisning, normkritisk pedagogik samt klimatkunskap ska föras in i examensmålen.

Sex- och samlevnadsundervisning, normkritisk pedagogik samt klimatkunskap ska föras in i examensmålen.

F! arbetar för att:

  • Lärarexamen inbegriper dokumenterade kunskaper om alla diskrimineringsgrunder.
  • FN:s barnkonvention ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningen och rektorsutbildningen.
  • FN:s resolution 1325 om kvinnors inflytande i fredsprocesser och konfliktområden ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningen och rektorsutbildningen.
  • Fritidspedagoger ska ges lärarlegitimation.
  • Rektorer ska inneha dokumenterad pedagogisk utbildning motsvarande en lärarutbildning.

Lärare och rektorer ska examineras inom intersektionalitet

Vi anser att lärarutbildningen och rektorsutbildningen bör få ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt-, genus- och klassperspektiv. Utexaminerade lärare ska få kontinuerlig vidareutbildning kring dessa områden. Vi tycker att sex- och samlevnadsundervisning, normkritisk pedagogik samt klimatkunskap förs in i examensmålen för lärarprogrammen.

Fördjupning

Ladda ner ”Lärarutbildningen”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.