Universitet/högskola och forskning

Människors möjligheter att studera ska inte vara beroende av individens ekonomi.

Människors möjligheter att studera ska inte vara beroende av individens ekonomi.

F! arbetar för att:

  • Obligatoriska moment rörande perspektiv genus, funktionalitet, hbtq och antirasism införs i klientorienterade yrkesutbildningar.
  • Könspyramiden inom akademin måste brytas. Det ska vara minst ungefär hälften kvinnor på alla poster och på alla nivåer inom akademin.
  • Varje doktorand ska ha rätt till en bihandledare och ska ha tillgång till en mentor under sin forskarutbildningstid.
  • Gör individuell karriärplanering till norm inom forskarutbildningen.
  • Den högre utbildningen är avgiftsfri för alla studenter.
  • Forskningsmedel som öronmärkts för genusforskning ska utgå till projekt där genus är i centrum för forskningen.
  • Stärk samhällsvetenskaplig och humaniora forskning.
  • Stärk intersektionalitetsperspektivet i tilldelningen av forskningsmedel.
  • Alla studenter får gratis kollektivtrafik oavsett avstånd till skola eller universitet.

Inför en studielön

Studiemedelssystemet ska likställas med arbete i förhållande till sociala trygghetssystem. För att säkra en hög kvalitetsnivå i den högre utbildningen bör genus-, funktionalitets-, hbtq- och antirasistiska perspektiv genomsyra utbildningarna och genomförs med inslag av normkritisk pedagogik.

Vi vill se en total översyn av resurstilldelningssystemet för högre utbildning ur ett könsmaktsperspektiv. Det behövs också en total översyn av det befintliga studiefinansieringssystemet ur ett könsmaktsperspektiv och att det nuvarande studiefinansieringssystemet på sikt ersätts med studielön. Detta nya system ska utformas så att alla studenter ska ha tillgång till de sociala trygghetssystemen och ska till exempel kunna kombinera föräldraskap med heltidsstudier.

 

Fördjupning

Ladda ner ”Universitet högskola och forskning”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.