Gymnasium

Studievägledare utbildas i antidiskriminering för att bryta segregerade utbildnings- och yrkesval.

Studievägledare utbildas i antidiskriminering för att bryta segregerade utbildnings- och yrkesval.

F! arbetar för att:

  • Gratis kollektivtrafik oavsett avstånd till skola eller universitet.
  • Ungdomar i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser.
  • Riksgymnasierna för elever med rörelsehinder ska avvecklas.
  • Staten tar över ansvaret för gymnasieskolan igen.
  • Förbud mot vinstutdelning inom gymnasieskolan
  • Gymnasieskolor och alla elever ska ha tillgång till heltidsanställd kurator, skolsköterska, psykolog, studievägledare samt social- och specialpedagog.
  • Gruppverksamhet ska finnas tillgänglig på alla skolor. Grupperna ska ledas av särskilt utbildade ledare med kompetens om genus, funktionalitet, hbtq, antirasism, klimat, miljö och demokrati.
  • Estetisk verksamhet blir kärnämne i gymnasieskolan.
  • Varje gymnasieskola ska ha en anställd diskrimineringskontaktperson som ska arbeta med diskrimineringsfrågor.
  • Max sex timmars skoldag

Varför väljer tjejer ditt och killar datt?

Ett mål för den feministiska politiken är att bryta segregeringen på arbetsmarknaden. Elevernas val efter den obligatoriska grundskolan är idag i hög grad könsbundna, men elever påverkas även av faktorer knutna till klass, etnicitet, hudfärg och religiös tillhörighet. Det är därför viktigt att studievägledande personal utbildas i frågor kring antidiskriminering och medverkar till att bryta segregerade utbildnings- och yrkesval.

Modernisera utbildningen till den verklighet vi lever i

I gymnasiet vill vi att utbildningen får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt perspektiv och genomförs med inslag av normkritisk pedagogik. Utbildningen ska också innehålla klimatkunskap och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön. Elever ska blir erbjudna feministiskt självförsvar och utbildning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet.

Fördjupning

Ladda ner ”Gymnasium”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.