Sport och fritid

Idrotten är en viktig faktor i många unga människors identitetsskapande process.

Idrotten är en viktig faktor i många unga människors identitetsskapande process.

F! arbetar för att:

  • Idrotten får en långsiktig och säker finansiering, genom fasta anslag i statsbudgeten.
  • Ledare och tränare utbildas i genus-, hbtq- och antirasistiska frågor för att motverka normativa uppfattningar om världen på och utanför idrottsarenorna.
  • Alla, oavsett kön, ska ha lika villkor inom idrotten.
  • Alla bidrag som ges via skattemedel ska kontrolleras så att lika mycket pengar går till tjejer som till killar.
  • Föreningar ska genusgranskas. Det är inte försvarbart att bedriva föreningsverksamhet som snedfördelar sina resurser i relation till könen.
  • Sverige får en kvinnlig proffsliga inom ishockey och fotboll.
  • Flickors och kvinnors idrottande synliggörs och får ökat utrymme i samhällsdebatten.

Vår viktiga folkrörelse

Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med över 20 000 föreningar och drygt tre miljoner medlemmar. Den största andelen medlemmar är barn och ungdomar. Därmed är idrotten också en viktig faktor i många unga människors identitetsskapande process. Ledare och tränare har, som auktoriteter och förebilder, ett stort ansvar och en viktig uppgift, då de medverkar till att skapa nivåer för vad som är ett acceptabelt beteende. Deras roll måste problematiseras för att motverka förekomsten av jargonger som uttrycker kvinnoförakt, sexism, hbtq-fobi och rasism.

Statsstödet kommer från spelpengar

Riksdagen har beslutat att det statliga stödet till barn- och ungdomsidrotten tas procentuellt från Svenska Spels vinst. Tillsammans med ”Handslaget”, en extra miljon under de senaste fyra åren, innebär det att statsstödet till största delen kommer från spelpengar. Det är ett förhållande som inte är rimligt med tanke på idrottens sociala och folkhälsopolitiska betydelse.

Fördjupning

Ladda ner ”Sport och fritid”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.