Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Fördomar och okunskap bidrar till att boendepersonal kontrollerar människors sexualitet.

Fördomar och okunskap bidrar till att boendepersonal kontrollerar människors sexualitet.

F! arbetar för att:

  • För att skolans sex- och samlevnadsundervisning inkluderar alla elever.
  • För att personal på särskilda boenden utbildas i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • För att ungdomsmottagningar får i uppdrag att arbeta aktivt (uppsökande och preventivt) för att förbättra tillgängligheten, både socialt och fysiskt, för ungdomar med funktionsnedsättningar.
  • För att det på varje ungdomsmottagning, förlossningsavdelning och mödravårdscentral finns personal som utbildats kring funktionshinder och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Människor med funktionsnedsättning blir kontrollerade

Personer med funktionsnedsättningar har genom historien blivit utsatta för en omfattande kontroll på det sexuella området, även i Sverige. Detta skedde till exempel genom tvångssteriliseringar, som framförallt drabbade kvinnor, och slentrianmässig abortering av foster med kromosomfel. Sterilisering är idag avskaffat men det finns fortfarande kontrollmekanismer, såsom att personal eller anhöriga ger en tjej eller kvinna med funktionsnedsättning p-piller utan dennes förståelse och vetskap eller att foster/barn till föräldrar med funktionsnedsättning aborteras eller adopteras bort utan föräldrarnas samtycke.

Diskvalificeras ofta som föräldrar

Det finns även exempel på särskilda boenden där personalen hindrar de boende från att fritt leva ut sin sexualitet och skapa relationer. Naturligtvis kan det finnas många svårigheter med sexualliv och föräldraskap i kombination med funktionsnedsättning och barnets bästa måste alltid sättas främst, men det finns forskning som visar att med adekvat utbildning, kompetens hos personal och stöd kan sexualliv såväl som föräldraskapet fungera.

Fördjupning

Ladda ner ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.