Personlig assistans

För ökade möjligheter till delaktighet i samhällslivet utifrån rätten till integritet och självbestämmande.

För ökade möjligheter till delaktighet i samhällslivet utifrån rätten till integritet och självbestämmande.

F! arbetar för att:

  • Verka för en lagändring i LSS-lagen som innebär att det ska vara möjligt att behålla sin assistans vid sjukhusvistelser i upp till sex månader.
  • Verka för rätten att använda sin personliga assistans i verksamheter som omfattas av intern sekretess.
  • Motverka lagförslag som tillåter myndigheter att göra oanmälda inspektioner i hemmet hos assistansberättigade om anhöriga arbetar som personliga assistenter.
  • Motverka integritetskränkande bedömningsgrunder för personlig assistans.

Rätten till integritet och självbestämmande

Personlig assistans är en insats inom LSS som ska bidra till ökade möjligheter till delaktighet i samhällslivet utifrån rätten till integritet, självbestämmande och autonomi. Personliga assistenter väljs av varje enskild brukare och detta kan vara både anhöriga och utomstående personer. Insatsen ska utformas utifrån tanken om kontinuitet och helhetssyn på assistansanvändarens liv. Behovsbedömningen ska ske respektfullt och det ska inte vara tillåtet att ställa integritetskränkande frågor i stil med hur lång tid ett toalettbesök tar.

Personlig assistans även på sjukhuset

Idag är det inte möjligt att behålla sin assistans vid sjukhusvistelser, trots att sjukvård och personlig assistans är olika typer av stöd och den enskilde därför kan ha fortsatt behov av personlig assistans vid en vårdsituation. Det ska även vara möjligt att använda sin assistans i verksamheter som begränsas av sekretess, då exempelvis utförande av en arbetsuppgift ibland endast är möjlig genom assistans.

Fördjupning

Ladda ner ”Personlig assistans”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.