Likvärdig utbildning

Vi motsätter oss den sorteringen av elever som idag sker utifrån funktionsnedsättning och diagnos.

Vi motsätter oss den sorteringen av elever som idag sker utifrån funktionsnedsättning och diagnos.

F! arbetar för att:

  • För att alternativa skolformer såsom särskola och riksgymnasium avskaffas.
  • För att elever och studenter med funktionsnedsättningar ska garanteras utbildningsplatser och praktikplatser.
  • För att studievägledare utbildas om livsvillkor för personer med funktionsnedsättningar, så att de bättre och utan fördomar kan stödja eleven i framtida yrkesval.
  • För ett införande av mångfaldsplaner, där en av faktorerna är funktionsnedsättning, varigenom utbildningsanordnare inom högre utbildning har en skyldighet att arbeta aktivt med tillgänglighetsgörande av studieplatsen och möjlighet till breddad rekrytering av studenter med funktionsnedsättningar.

Feministiskt initiativ anser att likvärdig utbildning är en rättighetsfråga

Det ska därför inte vara möjligt att neka elever med funktionsnedsättningar utbildningsplatser på någon utbildningsnivå. Elever med funktionsnedsättningar ska inte heller kunna nekas deltagande vid särskilda moment inom utbildningen utan likvärdig ersättning. Vidare motsätter sig Feministiskt initiativ den sorteringen av elever som idag sker utifrån funktionsnedsättning och diagnos i form av särskolor och riksgymnasier och dessa måste därför avskaffas. Alla elever ska erbjudas adekvat stöd inom den ordinarie skolformen i enlighet med Skollagen och vidareutbildning får inte försvåras genom alternativ betygssättning för dessa elever. Högre utbildning måste ta sitt ansvar för breddad rekrytering av personer med funktionsnedsättningar.

Fördjupning

Ladda ner ”Utbildning”

Håller du med?

Berätta för dina vänner eller läs mer om hur du kan engagera dig.